Wielki Czwartek - wspomnienie Mistycznej Wieczerzy

ks. Igor Habura, 14.04.2023

“Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony pożądaniem srebra, niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj chciwości, oto na co poważyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie!”

Troparion Wielkiego Czwartku ton 8


W Wielki Czwartek Arcybiskup Jerzy przewodniczył nabożeństwom Wielkiego Tygodnia sprawowanym we wrocławskiej katedrze.

Rano Władyka Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego. W tym dniu Cerkiew Prawosławna wspomina Mistyczną Wieczerzę, podczas której Jezus Chrystus ustanowił świętą Eucharystię oraz Kapłaństwo.

W słowie skierowanym do wiernych Arcypasterz zwrócił uwagę na ważność tego Sakramentu w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina, a także na częstotliwość przystępowania do Świętego Kielicha. Władyka wspomniał również o tym, że dzisiejszy dzień to dzień zarówno ustanowienia Sakramentu Eucharystii, jak i Kapłaństwa. Bez kapłanów nie ma Eucharystii.

Wieczorem Arcybiskup Jerzy sprawował nabożeństwo Jutrzni Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii o Mękach Chrystusa.

Cofnij