Sobota Łazarza

za: www.powp.wp.mil.pl, 10.04.2023

“Stwórca wszystkich przepowiedział uczniom, mówiąc: Bracia i bliscy, nasz przyjaciel zasnął, ucząc tym i przepowiadając, że wszystko wie jako Stwórca wszystkich. Idźmy więc i zobaczymy przedziwny pogrzeb, płacz Marii i ujrzymy grób Łazarza. Tam bowiem chce uczynić cud, dokonując zapoczątkowanie krzyża i wszystkim dając Boże przebaczenie” - fragment ikosu, z kanonu wskrzeszenia św. Łazarza.

Sobota przed świętem Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w kalendarzu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej to wydarzenie wskrzeszenia świętego Łazarza. W tym dniu w katedralnej świątyni Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Boską Liturgię sprawował abp Jerzy w asyście kleru parafii.

Podczas małego wejścia ordynariusz z okazji nadchodzącego święta Paschy podniósł do godności protojereja ks. mjr. Tomasza Paszko, a ks. diakona Michała Moczarskiego podniósł do godności protodiakona z prawem noszenia kamiławki.

Po zakończeniu nabożeństwa słowo do zebranych skierował Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Arcybiskup Jerzy zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż można odświętować Paschę, ale nie przeżyć jej w pełni, bez przejścia w sposób duchowy 40 dniowego postu. Zwrócił także uwagę na fakt niemożliwy dla zwykłego człowieka. Wskrzeszenia zmarłego, leżące go od czterech dni w grobie brata śww. Marty i Marii. Jezus Chrystus jest w stanie dźwignąć i pomóc w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, głęboko wierzącego człowieka - podkreślił Arcybiskup. Władyka podziękował duchowieństwu za wspólną służbę oraz chórowi za modlitewny śpiew.

Tuż przed końcem nabożeństwa odśpiewana została Wieczna Pamięć wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej, na czele ze śp. ordynariuszem JE abp. gen. bryg. Mironem (Chodakowskim). Pod tablicą upamiętniającą osobę Władyki zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Tymi słowami modli się dziś Święta Cerkiew: “Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!” - troparion soboty Łazarza.

Cofnij