Święto Parafialne w Malczycach

Ks. Paweł Gocko, 08.04.2023

W dniach 6-7 kwietnia 2023 roku odbyły się uroczystości Święta Parafialnego Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy.

Uroczystości rozpoczęto od nabożeństwa Wielkiego Powieczerza z Litiją, które w czwartek, 6 kwietnia o godz. 18.00 celebrował ks. Paweł Gocko, miejscowy proboszcz.

W dzień świąteczny, 7 kwietnia o godz. 9.00 rozpoczęto Boską Liturgię św. Jana Złotoustego, którą celebrowali: ks. mitrat Aleksander Konachowicz - wikariusz Katedry Prawosławnej we Wrocławiu i dziekan dekanatu wrocławskiego, ks. mitrat Dariusz Ciołka - proboszcz Parafii Prawosławnej w Rudnej i Głogowie, ks. Adam Horbal - proboszcz Parafii Prawosławnej w Michałowie i Zimnej Wodzie oraz miejscowe duchowieństwo: ks. Paweł Gocko i ks. protodiakon Dariusz Makuch. Podczas Liturgii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. mitrat Aleksander Konachowicz, który podkreślił m.in. wielką wartość oddania swego życia woli Bożej, tak jak to uczyniła Przenajświętsza Bogarodzica, przyjmując na siebie zadanie wydania na świat Syna Bożego. W nabożeństwie wzięli udział także: wójt gminy Malczyce, Pan Andrzej Niemiec z małżonką, matuszka Helena Szlaga wraz z synem oraz licznie zebrani pielgrzymi z Wrocławia i parafianie.

Po zakończeniu Liturgii i mnoholetswiju - modlitwie o długie lata dla wszystkich zebranych - głos zabrał proboszcz, ks. Paweł Gocko, który serdecznie pozdrowił wszystkich i podziękował zebranym za wspólną modlitwę i przybycie. Następnie wszyscy oddali cześć ikonie Przenajświętszej Bogarodzicy, prosząc o Jej łaski i wstawiennictwo przed Tronem Najwyższego.

Święto Parafialne zakończyło się tradycyjną agapą w sali parafialnej, na którą zaproszono wszystkich zebranych.

Przenajświętsza Bogarodzico, zbaw nas!

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Cofnij