Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

ks. Igor Habura, 28.03.2023

W sobotę 25 marca we Wrocławiu Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył wielkopostnym rekolekcjom duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Podczas Boskiej Liturgii Władyka z okazji nadchodzącego święta Paschy nagrodził ks. hieromnicha Jeremiasza Pająka prawem noszenia złotego krzyża a ks. Dariusza Makucha podniósł do godności protodiakona.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do zebranych zwrócił się abp Jerzy. Władyka podziękował duchowieństwu za przybycie i pozdrowił ze „świętem diecezji”, którym są wielkopostne rekolekcje. Władyka zwrócił szczególną uwagę na potrzebę stałej pracy nad sobą każdego z ojców, wynikającej z odpowiedzialności za powierzonych wiernych.

Cofnij