III Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela adoracji Krzyża

lektor Jakub Greś, 19.03.2023

7 marca w trzecią niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Adoracji Krzyża, Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński.

W trakcie Liturgii zabrzmiał fragment Ewangelii św. Marka (8, 34- 9,1):

„Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”.

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wypełniających całą świątynię wiernych zwrócił się abp Jerzy. W swojej homilii Władyka zaakcentował ogromne znaczenie Życiodajnego Krzyża który jest wynoszony na środek świątyni trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Z dzisiejszego czytania Ewangelicznego możemy wywnioskować dwie znaczące prawdy. Pierwsza z nich to fakt, iż każdy z nas jest powołany do tego ażeby nieść swój Krzyż. Natomiast druga prawda mówi nam o tym, że nie ma nic droższego niż ludzka dusza. Gdyby na świecie pozostała tylko jedna dusza, która czekałaby na zbawienie to i tak Chrystus stałby się człowiekiem. Człowiek nie ma wpływu na wybór swojego Krzyża, ponieważ nie zna on swojej siły, a tylko Bóg jest w stanie określić siły człowieka. Bóg daje człowiekowi taki Krzyż jaki jest w stanie unieść, nie jest On ani za lekki ani za ciężki.

W trakcie Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja abp Jerzy nagrodził prawem noszenia złotego krzyża kapłańskiego ks. Adama Góralczuka, w uznaniu jego posługi duszpasterskiej we wrocławskiej katedrze.

Wieczorem sprawowana będzie Wieczernia z akatystem ku czci Świętego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego.

Cofnij