Niedziela Tryumfu Ortodoksji

ks. Igor Habura, 05.03.2023

5 marca w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Tryumfu Ortodoksji, Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiał fragment z Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana, J 5 (1, 43-51):

“W owym czasie, Jezus chciał wyruszyć do Galilei. I znajduje Fi­lipa. I mówi mu [Jezus]: – Pójdź za mną! Filip zaś był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znajduje Natanaela i mówi do niego: – Znaleźliśmy Tego, o którym pisał w Prawie Mojżesz i Prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. A Natanael powiedział mu: – Czyż z Na­zaretu może być coś dobrego? Mówi mu Filip: – Przyjdź i zobacz. Ujrzał Jezus przychodzącego do Niego Nata­naela i mówi o nim: – Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma obłudy. Mówi mu Natanael: – Skąd mnie znasz? Odpowiedział i rzekł do niego Jezus: – Zanim cię Filip przywołał, widziałem cię pod figowcem. Odpowiedział Mu Natanael: – Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela! Odpowiedział Jezus i rzekł do niego: – Wierzysz dlatego, że ci powiedziałem: Widziałem cię pod figowcem. Więcej niż to zobaczysz! I rzecze mu: – Amen, amen, powiadam wam: Odtąd zobaczycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępu­jących na Syna Człowieczego.”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem zebranych wiernych zwrócił się ks. Aleksander Konachowicz.

Po zakończeniu Liturgii rozpoczął się uroczysty moleben sprawowany właśnie w dzień Tryumfu Ortodoksji. W modlitwach tego wyjątkowego nabożeństwa wielokrotnie wybrzmiewały prośby o to, aby Wszechmocny Bóg spojrzał z wysokości swojego tronu i usłyszał „modlitwy swojej Cerkwi”. Modlitwy, w których prosi się o zjednoczenie wszystkich, o złagodzenie i usunięcie podziałów, o nawrócenie trwających w błędzie i wreszcie o darowanie wszystkim mądrości prowadzącej do prawdziwego poznania Boga.


Wieczorem, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu we wrocławskiej katedrze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył wielkopostnej wieczerni z czytaniem Ewangelii o Męce Pańskiej, zwanej również Pasją.

Podczas nabożeństwa, na środku świątyni przed Ukrzyżowaniem (Raspiatiem), Władyka odczytał fragment z Ewangelii wg św. Mateusza (rozdziały 26 i 27) opisujący ostatnie wydarzenia z ziemskiego życia Chrystusa.

Po wysłuchaniu czytania ze słowem do zebranych zwrócił się ks. mitrat Jerzy Szczur - proboszcz parafii katedralnej.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zebrani w milczeniu podchodzili do ikony Ukrzyżowanego Chrystusa oddając Mu pokłon i należną cześć.

Cofnij