Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

ks. Igor Habura, 05.03.2023

Za nami pierwszy tydzień Wielkiego Postu. W jego trakcie Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył wielkopostnym nabożeństwom we wrocławskich świątyniach oraz katedrze Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie.

Codzienne nabożeństwa jutrzni, godzin, powieczerza z czytaniem Wielkiego Pokajannego Kanonu św. Andrzeja z Krety oraz środowa i piątkowa Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów, zgromadziły rzesze wiernych. Rozbrzmiewające w tym tygodniu teksty modlitw pouczały o znaczeniu postu jako duchowego wysiłku, zwracając szczególną uwagę na jego prawidłowy przebieg. W tekstach liturgicznych usłyszeliśmy między innymi, że postem nie jest wielomówstwo na modlitwie czy wyłącznie powstrzymywanie się od pokarmów.

“Pośćmy przyjemnym postem, miłym Panu, a prawdziwym postem jest odrzucenie złych rzeczy, powstrzymanie języka, odrzucenie gniewu, odłączenie żądz, obmowy, fałszu, naruszania przysięgi, tych spraw odrzucenie jest prawdziwym i przyjemnym Bogu postem” Stichira poniedziałku tonu 3

Pierwszy tydzień kończy sobota św. Teodora, w trakcie której wspominamy wydarzenie związane właśnie z pierwszym tygodniem postu. Cud miał miejsce 50 lat po męczeńskiej śmierci św. wielkiego męczennika Teodora Tyrona. Imperator Julian Apostata (361-363), który wyparł się chrześcijaństwa , prześladował wyznawców Chrystusa. Chcąc z nich zadrwić rozkazał naczelnikowi miasta Konstantynopola w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu skropić krwią ofiar złożonych na pogańskim ołtarzu wszystkie zapasy żywności chrześcijan. Święty Teodor miał wówczas pojawić się we śnie arcybiskupowi Eudoksjuszowi i kazał ogłosić wszystkim wiernym, by nie kupowali niczego na bazarach, a jedli gotowaną pszenicę z miodem – koliwo.

W sobotę abp Jerzy przewodniczył nabożeństwom kończącym pierwszy tydzień Wielkiego Postu w katedrze Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie.

Cofnij