Niedziela Przebaczenia Win - Początek Wielkiego Postu

ks. Igor Habura, 27.02.2023

26 lutego w Niedzielę Przebaczenia Win – dzień kończący przygotowanie do Wielkiego Postu, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze Narodzenia Bogurodzicy przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy.

Podczas Boskiej Liturgii rozbrzmiał następujące czytania:

Czytanie Listu Apostolskiego Świętego Apostoła Pawła do Rzymian, Rz 13,11 - 14,4

“Bracia rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach.”

Czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza, Mt 6, 14-21

“W owym czasie powiedział Chrystus, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.”

Wieczorem miała miejsce uroczysta wieczernia, której przewodniczył abp Jerzy w asyście duchowieństwa obu wrocławskich parafii. Podczas nabożeństwa po raz pierwszy zabrzmiał charakterystyczny dla Wielkiego Postu prokimenon „Nie otwrati lica Twojeho od otroka Twojeho…”. Po zakończeniu wieczerni ze słowem do zebranych zwrócił się Władyka Jerzy. Jego Ekscelencja nawiązując do prawosławnej tradycji Niedzieli Przebaczenie Win, podkreślił rolę przebaczenie w życiu duchowym człowieka.

Homilii Władyki można posłuchać klikając TUTAJ

Następnie Jego Ekscelencja poprosił wszystkich wiernych oraz duchowieństwo o przebaczenie tego czymkolwiek jako człowiek i biskup zawinił. Jego Ekscelencja przeprosił również wiernych za swoich kapłanów, którzy często przytłoczeni ciężarem i odpowiedzialnością posługi popełniają błędy.

Po pouczeniu Władyki wszyscy zebrani zwrócili się ku sobie prosząc o przebaczenie i przebaczając jednocześnie sobie nawzajem.

Cofnij