Niedziela o Sądzie Ostatecznym

ks. Igor Habura, 20.02.2023

W przedostatnią niedzielę przed Wielkim Postem nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 25, 31-46):

“W owym czasie Chrystus, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Adam Góralczuk. W swojej homilii zwrócił uwagę na fakt, iż coraz bardziej zbliżamy się do Wielkiego Postu. Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o tym jak będzie wyglądać Sąd Ostateczny, jednak nie mówi nam, kiedy się on odbędzie. Niedziela o Sądzie jest więc swego rodzaju testem - co by było gdyby sąd nastąpił dzisiaj? Gdzie bym się zanalazł? Czy byłbym po prawicy Tronu Bożego czy może po lewej jego stronie? Nieprzypadkowo Cerkiew zadaje nam to pytanie w przededniu Wielkiego Postu. Ostatni tydzień przed rozpoczęciem duchowej drogi ku Passze Chrystusowej powinien nam więc upłynąć pod znakiem rozważań, w którym miejscu się znajduję? Gdzie jestem na drodze mojego życia? Jeżeli uczciwie zastanowimy się nad tym w nadchodzącym tygodniu, zdiagnozujemy swoje braki, zauważymy swoją grzeszność to z tak postawioną diagnozą możemy rozpocząć duchowe zmagania nadchodzącego Postu.

Cofnij