Wigilia święta Chrztu Pańskiego

za: www.powp.wp.mil.pl, 19.01.2023

W dniu 18 stycznia br. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy (Pańkowski) przewodniczył liturgicznym obchodom Wigilii Święta Chrztu Pańskiego, w prawosławnej katedrze Wojska Polskiego.

Liturgicznie dzień ten rozpoczął się Królewskimi Godzinami Kanonicznymi. Następnie Wieczernia połączyła Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego, którą zakończył obrzęd Wielkiego Oświęcenia Wody (z gr. Hagiasmy). Według kalendarza juliańskiego 18 stycznia kończy okres bożonarodzeniowy, tzw. „świętych dni”. W tym okresie post nie obowiązywał, natomiast z uwagi na wielkość i istotę Chrztu Pańskiego w rzece Jordan – podobnie jak przed Bożym Narodzeniem – wigilia święta jest dniem postnym.

Po nabożeństwie ze słowem do wiernych zwrócił się Arcybiskup Jerzy. Opowiedział zgromadzonym w świątyni o tradycjach chrzcielnych Wigilii święta Objawienia Pańskiego w greckich monasterach i cerkwiach oraz o celu jaki przyświeca obrzędowi Wielkiego Oświęcenia Wody. Władyka zalecił wiernym, aby czerpali tę wodę i pili ją, ponieważ za sprawą niewidzialnej obecności Ducha Świętego stała się ona darem: uświęcającym, oczyszczającym z grzechów, uzdrawiającym dusze i ciała oraz pożytecznym we wszelkich potrzebach.

W Cerkwi Prawosławnej święto Chrztu Pańskiego rozpoczyna okres duszpasterskich wizyt domowych. Wówczas kapłani używają poświęconej wody do święcenia mieszkań oraz wszystkich domowników. Tradycja ta również podtrzymywana jest w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Bezpośrednio po zakończeniu Boskiej Liturgii Prawosławny Ordynariusz Wojskowy odwiedził wszystkich kapelanów i pracowników ordynariatu kropiąc Hagiasmą pomieszczenia oraz ich gabinety, przy śpiewie troparionu święta:

Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Głos Rodzica dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie ukochanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.

Cofnij