Niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy - Niedziela przed świętem Objawienia Pańskiego

ks. Igor Habura, 15.01.2023

W XXX Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, która jest jednocześnie Niedzielą przed świętem Objawienia Pańskiego, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 1, 1-8):

“Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, i jadał szarańczę i miód leśny, a głosił, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do licznie zebranych wiernych zwrócił się ks. Adam Góralczuk. W swojej homilii nawiązał do wypadającej w tym dniu pamięci św. Serafima z Sarowa. Mówiąc o zbliżającym się święcie Epifanii podkreślił i przypomniał starotestamentowe proroctwa mówiące o nadejściu Mesjasza, które nawołują nas do podjęcia trudu i przygotowania się na to wydarzenie.

Podczas Liturgii tradycyjnie bardzo wielu wiernych przystąpiło do Kielicha Eucharystycznego. W trakcie sobotnich i niedzielnych nabożeństw śpiewał chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

Cofnij