Święto Obrzezania Pańskiego i pamięć świętego Bazylego Wielkiego

za: www.powp.wp.mil.pl, 14.01.2023

14 stycznia, wg. kalendarza juliańskiego, obchodzone jest święto Obrzezania Pańskiego oraz wspomina się pamięć świętego Bazylego Wielkiego. W Prawosławnej Katedrze Wojska Polskiego, w wigilię oraz w dniu święta nabożeństwom przewodniczył Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy - Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

Na tegoroczny, świąteczny dzień przypadły trzy czytania ewangeliczne: dwa fragmenty z Ewangelii według św. Łukasza: 2, 20-21 – 40-52 i 6, 17-23 oraz fragment z Ewangelii św. Mateusza 3, 1-11. Dwa pierwsze urywki dotyczyły święta Obrzezania Pańskiego i pamięci świętego hierarchy, a trzeci fragment ukierunkowywał nas duchowo w drodze do święta Chrztu Pańskiego, które celebrować będziemy 19 stycznia. Tego dnia w Cerkwi Prawosławnej możemy zauważyć jedyny przypadek, gdy wychwalana jest osoba Jezusa Chrystusa jednocześnie z postacią świętego. W ten sposób tradycja uwypukliła i zaznaczyła ogromną wartość osoby wielkiego hierarchy Kapadocji świętego Bazylego Wielkiego.

Po Boskiej Liturgii arcybiskup Jerzy wraz z klerem pokłonili się leżącej na środku świątyni ikonie arcybiskupa Kapadocji oraz w troparionach wychwalali Boga, prosząc Go, aby zbawił nasze dusze.

Władyka w swoim słowie opowiedział wiernym o znaczeniu i wielkości święta Obrzezania Pańskiego oraz przybliżył postać świętego Bazylego Wielkiego – jego trudną posługę na terenach Kapadocji oraz ogromną mądrość i wiedzę, z jakiej dziś możemy czerpać. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy życzył zebranym, aby Bóg Wszechmogący Jezus Chrystus błogosławił wszystkie dni ich życia, oraz aby święty Bazyli Wielki wspierał ich swoją modlitwą.

Na zakończenie Boskiej Liturgii katedralny chór pod dyrekcją psalmisty Piotra Dądeli podkreślił radosny charakter dzisiejszego, święta śpiewając kolędy.

Cofnij