Boże Narodzenie

ks. Igor Habura, 10.01.2023

Nabożeństwom w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Wrocławski i Szczeciński Jerzy.

Liturgiczne uroczystości Narodzenia Chrystusa rozpoczęły się w Wigilię 6 stycznia nabożeństwem Królewskich Godzin oraz Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego.

Królewskie albo Wielkie Godziny, po cerkiewno-słowiańsku Carskije Czasy swoją nazwę zawdzięczają wyjątkowo uroczystemu i tryumfalnemu sposobowi ich sprawowania oraz dawnej tradycji Bizancjum, gdy na Czasach w katedrze był zobowiązany uczestniczyć sam imperator, pozostawiający z tego powodu wszystkie państwowe sprawy. Również inne prawosławne królestwa przyjęły tę tradycję od Bizancjum i wszyscy prawowierni monarchowie ściśle przestrzegali tej reguły.

Królewskie Godziny sprawowane są przed świętami Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego, w dni ich wigilii (6 i 18 stycznia) i poświęcone są tym wydarzeniom, a także w Wielki Piątek – gdy ich treść stanowi Męka Pańska. Oprócz psalmów, na każdej godzinie sprawowanej w kolejności I,III,VI i IX czytana jest paremija – urywek ze Starego Testamentu, zawierający proroctwo o wspominanym dniu, tekst z Apostoła i Ewangelii. Oprócz tego, śpiewane są specjalne tropariony. Autorstwo Królewskich Godzin przypisywane jest św. Cyrylowi Aleksandryjskiemu.

Wieczorem o godz. 17.00 sprawowano nabożeństwo Wielkiego Powieczerza i jutrzni.


W święto Bożego Narodzenia, 7 stycznia, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, w asyście katedralnego duchowieństwa sprawował świąteczną Boską Liturgię. W trakcie nabożeństwa protodiakon Mieczysław Oleśniewicz – Sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej – odczytał Bożonarodzeniowe Orędzie św. Soboru Biskupów PAKP.

Po zakończeniu nabożeństwa Władyka, duchowieństwo oraz bardzo licznie zebrani wierni wychwalali Nowo narodzonego Chrystusa, wspólnie śpiewając kolędy.

Wieczorem, o godzinie 17.00 sprawowana było nabożeństwo Całonocnego Czuwania.


W drugim dniu świąt, 8 stycznia, który był jednocześnie niedzielą po święcie Narodzenia Chrystusa, abp Jerzy odprawił św. Liturgię we wrocławskiej katedrze. W tym dniu Cerkiew wspomina Synaksę Przenajświętszej Bogurodzicy. Wierni gromadzą się w świątyniach, aby wychwalać Matkę Bożą, bez Której nie byłyby możliwe Narodziny Jezusa Chrystusa. Po wysłuchaniu czytań ewangelicznych Władyka zwrócił się do wiernych ze słowem arcypasterkiego napomnienia.


W trzeci dzień świąt, nabożeństwom w katedrze przewodniczył proboszcz katedry ks. mitrat Jerzy Szczur. W trakcie wszystkich świątecznych nabożeństw śpiewał chór katedralny pod dyr. Piotra Kuropki oraz lektora Dawida Dubeca. W ciągu świątecznych nabożeństw bardzo wielu wiernych przystępowało do misteriów spowiedzi i eucharystii czerpiąc z liturgicznego bogactwa Cerkwi.

W galerii poniżej można obejrzeć pełną fotorelację ze świątecznych nabożeństw

Cofnij