Niedziela Świętych Ojców

za: www.powp.wp.mil.pl, 02.01.2023

W niedzielę świętych ojców, w Katedralnej Parafii Wojskowej w Warszawie Boskiej Liturgii przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy (Pańkowski).

Tego dnia w świątyni usłyszeliśmy fragment ewangelii według apostoła Mateusza z rozdziału pierwszego fragmnenty od 1 do 25.

Po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego arcybiskup Jerzy w swej homilii zwrócił uwagę wiernych na przywiązanie narodu hebrajskiego do bardzo precyzyjnego rodowodu. Miał on potwierdzać ich pochodzenie oraz określać spadkobierstwo ich ojców jak i poprzednich pokoleń, dotyczące pierwotnej przynależności ziemi Izraela. Dziś cerkiew przygotowała rodowód prawdy - podkreślał Władyka w swoim słowie. Ordynariusz wojskowy uczulił wiernych, iż Chrystus był postacią historyczną (…) on się rzeczywiście narodził i pochodził z tego rodowodu, o którym mówili ojcowie i prorocy. (…) Chrystus rodzi się dla każdego, ale pamiętajmy, że przychodzi do tego, kto go przyjmuje. Żeby przyszedł do nas musi otrzymać zaproszenie - wolne przyzwolenie na to, aby mógł narodzić się w naszych sercach. Władyka zachęcił wiernych do przygotowania się oraz przeżywania samego święta Bożego Narodzenia w sposób mistyczny, a nie magiczny. Dowodem na to, że magiczne przezywanie świąt jest czymś absolutnie sprzecznym z tym co mówi ewangelia jest to, że ludzie po świętach odczuwają zmęczenie. Odczuwają wręcz zniechęcenie do świąt. To jest magiczny sposób przeżywania świąt. Człowiek przeżywający okres święta w sposób mistyczny odczuje radość i wypełnienie tego na co oczekiwał. Tego powinniśmy dziś sobie życzyć.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii Arcybiskup Jerzy przewodniczył modlitwie błogosławieństwa rozpoczynającego się roku 2023. Molebien oraz wyśpiewane życzenia długich lat życia – Mnohaja Leta – zwierzchnikowi PAKP, całemu episkopatowi, duchowieństwu, wiernym cerkwi prawosławnej oraz całemu narodowi zwieńczyły niedzielne nabożeństwa. Na koniec ordynariusz wojskowy złożył życzenia świąteczno-noworoczne wiernym zgromadzonym w świątyni. Następnie z wdzięcznością w imieniu kleru i parafian słowa pozdrowienia przekazał Władyce ksiądz proboszcz ppłk Łukasz Godun.

Cofnij