Abp Jerzy wziął udział w spotkaniu wigilijnym służb podległych MSWiA

za: www.powp.wp.mil.pl, 23.12.2022

W Komendzie Głównej Policji spotkali się przedstawiciele służb podległych MSWiA, aby złożyć sobie świąteczne życzenia. W tym roku spotkanie wigilijne przygotowała polska Policji dlatego honory gospodarza pełnił szef polskiej policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Gościem honorowym był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, który przybył na spotkanie wraz z Podsekretarzami Stanu Bartoszem Grodeckim oraz Błażejem Pobożym.

Boże Narodzenie to ważne i zarazem uroczyste święto. Tradycje z nim związane kształtowały się na przestrzeni wieków, na ich formę wpływ miały zarówno zwyczaje pogańskie, jak i wprowadzane przez Kościół. Dla wielu Polaków to wciąż jedno z najbardziej rodzinnych świąt, w trakcie którego spotykają się z najbliższymi, dzielą się opłatkiem i składają życzenia. Także służby mundurowe podległe ministerstwu spraw wewnętrznych i administracji pozostają wierne tradycji i od wielu lat uczestniczą we wspólnych spotkaniach wigilijnych.

12 grudnia w Komendzie Głównej Policji na przedświątecznej uroczystości spotkali się przedstawiciele służb podległych MSWiA. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował Sekretarz Stanu Maciej Wąsik, który przybył na spotkanie wraz z Podsekretarzami Stanu Bartoszem Grodeckim oraz Błażejem Pobożym. W uroczystym spotkaniu wigilijnym służb podległych MSWiA polska Policja reprezentowana była przez komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinsp. Romanem Kusterem. Policja reprezentowana była również przez komendantów wojewódzkich Policji i dyrektorów biur w Komendzie Głównej Policji. Obecni byli przedstawiciele kierownictwa pozostałych służb MSWiA. W spotkaniu również wziął udział arcybiskup Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. 

Do zgromadzonych świąteczne życzenia skierowali przedstawiciele wszystkich służb MSWiA. Życzenia składane przez szefów kierowane były nie tylko do pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, ale również pod adresem ich najbliższych, którzy ponoszą duży ciężar służby.

Tak jak co roku harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju - symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Uroczyste spotkanie wigilijne uświetnił występ muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Cofnij