Abp Jerzy wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Podchorążego w Warszawie

za: www.powp.wp.mil.pl, 30.11.2022

29 listopada 2022 r. o godzinie 11:00 w Klubie WAT odbyły się główne uroczystość z okazji Dnia Podchorążego oraz święta Wojskowej Akademii Technicznej, zaś wieczorem na dziedzińcu Belwederu odbył się uroczysty capstrzyk z okazji Dnia Podchorążego oraz 192 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.

Uroczystości w Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się z udziałem władz Uczelni oraz wydziałów akademickich, przedstawicieli kadry, studentów oraz zaproszonych gości. Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego reprezentował zastępca ks. ppłk. Łukasz Godun.

Nawiązując do genezy Dnia Podchorążego, związanej z rozpoczęciem Powstania Listopadowego przez podchorążych Szkoły Piechoty w Warszawie, Rektor-Komendant uczelni podkreślił, że przez ponad 70 lat - bo od 1951 roku - to podchorążowie tworzą historię Uczelni i świadczą o jej tożsamości, a na przestrzeni lat dołączyli do nich studenci cywilni. „Dziś ta wspaniała społeczność kontynuuje dzieło swoich poprzedników, swoją nauką i pracą wspólnie budując i rozwijając nowoczesną wojskową uczelnię techniczną” – mówił gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak.

Kadra kierownicza, pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni i obsługi, doktoranci i studenci odebrali podziękowania od Rektora-Komendanta WAT za zaangażowanie, wysiłek i wywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Zwracając się do podchorążych, Rektor-Komendant WAT podziękował za ich osiągnięcia naukowe i sportowe oraz działalność społeczną, a szczególnie za ich wzorową służbę.

Z okazji Święta Akademii zasłużonym żołnierzom, pracownikom i studentom WAT zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia.

Tradycyjnie podczas uroczystości Komenda WAT wraz z kapelanami dokonała aktu symbolicznego przekazania władzy studentom. Namacalnym dowodem było wręczenie Certyfikatów upoważniających ich do sprawowania funkcji honorowej komendy akademii. Prawosławny kapelan WAT ks. diakon ppor. Tomasz Pieczarka przekazał opiekę duszpasterską sierżantowi podchorążemu Rafałowi Wasilukowi.

Uroczystość w akademii zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Wieczorem z okazji Dnia Podchorążego i 192 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego na dziedzińcu Belwederu odbył się świąteczny capstrzyk. Uroczystość odbyła się z udziałem Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, kadry dowódczej Wojska Polskiego, przedstawicieli duszpasterstw wojskowych: Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego JE abp Jerzego, Biskupa Polowego Wojska Polskiego bp Wiesława Lechowicza, Naczelnego Kapelana - Ewangelickiego Biskupa Wojskowego bp Marcina Makuli, jak również Rektorów-Komendantów szkół wojskowych oraz mundurowych. Najważniejszym uczestnikiem byli świętujący dziś podchorążowie wszystkich uczelni wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Wyższej Szkoły Policji. Meldunek o gotowości do Apelu z okazji Dnia Podchorążego złożył Prezydentowi Honorowy Oficer Dyżurny sierż. pchor. Bartłomiej Jędrychowicz z Wojskowej Akademii Technicznej.

Rektorzy-Komendanci Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz Akademii Wojsk Lądowych płk dr hab. Piotr Płonka otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy akt mianowania na stopień generała brygady Wojska Polskiego. Honorowe buzdygany Wojska Polskiego wręczył Rektorom Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Dzień Podchorążego to radosne święto polskiej wojskowej młodzieży, które bardzo mocno kojarzy się z tym miejscem – z Belwederem, z bohaterskim zrywem naszych podchorążych, tamtych studentów sprzed 192 lat – podkreślał Prezydent RP Andrzej Duda.

Minister Obrony Narodowej podczas uroczystości zachęcał młodzież, aby zasiliła szeregi polskiej armii. „Dzisiejsze wyzwania, jakie stawia przed nami świat, stanowią o tym, że powinniśmy rozbudowywać Wojsko Polskie i konsekwentnie to robimy. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy nie podjęli decyzji na temat swojej przyszłości, żeby wstąpili do Wojska Polskiego” – zaznaczył wicepremier Mariusz Błaszczak.

Uroczystość zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów.

Cofnij