Uroczystości 120-lecia cerkwi św. Archanioła Michała w Sokołowsku

ks. Grzegorz Cebulski, 22.11.2022

19 listopada br. w sokołowskiej cerkwi św. Archanioła Michała, miała miejsce Boska Liturgia, której przewodniczył Arcybiskup Jerzy. Uroczystość była zwieńczeniem 120letniej rocznicy poświęcenia świątyni.

Jego Ekscelencji ordynariuszowi towarzyszyli księża: o. Eustachy Strach, o. Piotr Sokołowski, o. Jerzy Szczur, o. Bazyli Sawczuk, o. Piotr Nikolski, o. Mariusz Kiślak, o. hieromnich Jeremiasz, o. Bazyli – gość z UCP i o. Grzegorz Cebulski – proboszcz parafii. Posługą protodiakońską posłużył o. Mieczysław Oleśniewicz- sekretarz Kurii wraz z subdiakonami Jakubem i Mikołajem, natomiast śpiewem prowadził prof. Piotr Kuropka oraz śpiewacy wrocławskich parafii.

Homilia wygłoszona przez Arcybiskupa Jerzego, wprowadziła zebranych w tajemnicę i sferę Bożej Opatrzności, która może mieć znamiona nie tylko Jego opieki ale również doskonalenia duszy człowieka, poprzez doświadczenia a nawet cierpienia, udzielane dla duchowej korzyści i ku zbawieniu. Natomiast ewangeliczny wątek o udzieleniu apostołom mocy egzorcyzmów jeszcze przed Zmartwychwstaniem Chrystusa i Pięćdziesiątnicą, jak powiedział Władyka, był dodatkowym potwierdzeniem Boskości Jezusa Chrystusa, którego to Mesjaństwa w większości, nie przyjęli Jemu współcześni, natomiast dla nas powinno być niepodważalnym argumentem dla oparcia jakby na „posochu- drągu wiary” i zaufania Bożej ekonomii.

Zwieńczeniem liturgicznej synaksy były podziękowania złożone przez proboszcza, ks. Grzegorza, Arcybiskupowi Jerzemu, duchowieństwu i Gościom Powiatu, Nadleśnictwa, Policji, Sanatoriów, na czele z wiceburmistrzem Gminy Mieroszów Panem Mariuszem Pawlakiem. Pod krzyżem Pamięci przy cerkwi wzniesiono zaduszne modlitwy wspominając śp. o. Eugeniusza Cebulskiego, fundatorów i opiekunów świątyni oraz setki jeńców wojennych spoczywających w pobliskich górach w bezimiennych brackich mogiłach.

Cofnij