Święto parafialne w Starym Wołowie

ks. Aleksander Konachowicz, 16.11.2022

Jak co roku, tak też i w tym, parafianie ze Starego Wołowa uroczyście obchodzili święto swojego patrona – św. męcz. Dymitra z Sołunia.

Przed Boską Liturgią, została poświęcona woda. W nabożeństwie uczestniczyli parafianie ze Starego Wołowa i z miasta Wołowa oraz pielgrzymi z Brzegu Dolnego, Szymanowa i z Wrocławia. Pani Maria i Pan Bazyli z Szymanowa, udekorowali ikonę patrona cerkwi i całą świątynię żywymi kwiatami.Ta nieliczna grupa wiernych sprawiła, że wszyscy zjednoczyli się w modlitewnym nastroju.

Boską Liturgię sprawował proboszcz parafii – ks. Aleksander Konachowicz. Kilkoro wiernych przystąpiło do św. Eucharystii. Na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem przygotowanym przez Panią Walentynę z Siestryczestwa św. Barbary z Wrocławia, a wołowscy parafianie przygotowali ciepłą kawę i herbatę.

Cofnij