Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 29.11.2021

W XXIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskim soborze, w asyście katedralnego duchowieństwa, przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii odczytano fragment Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 10, 25-37):

“W owym czasie jakiś uczony w Prawie przyszedł do Chrystusa wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!”

Po wysłuchaniu Ewnagelii ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się ks. Adam Góralczuk. Podczas homilii w szczególny sposób wyeksponował i podkreślił moralny aspekt przypowieści “O miłosiernym Samarytaninie”. Ponadczasowość nauki zawartej w słowach Chrystusa powinna być dla każdego wiernego codziennym drogowskazem ukazującym właściwy, chrześcijański sposób postępowania.

Wszystkie nabożeństwa swoim śpiewem ukrasił chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

Cofnij