Konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

ks. Marcin Prokopiuk, 05.12.2017

5 grudnia w Prawosławnym Domu Opieki Św. Apostoła Pierwszego Męczennika i Archidiakona Stefana w Cieplicach, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego odbyła się konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Konferencję poprzedziła Boska Liturgia, której przewodniczył Władyka Jerzy w asyście księży dziekanów oraz katedralnego protodiakona. Po zakończonym nabożeństwie abp Jerzy zwrócił się do zebranych ze słowami wdzięczności za wspólną modlitwę i życzył pomyślnego dnia obrad. Następnie Jego Ekscelencja wraz z duchowieństwem udali się do sali konferencyjnej, gdzie Władyka poruszył wiele bardzo ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania diecezji, nie tylko natury administracyjnej, ale również teologicznej i praktycznej.

Na zakończenie abp Jerzy złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Zdjęcia: ks. Igor Habura

Cofnij