Dekret Nr 04/2022/A Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Dodano: 12.03.2022

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr 04/2022/A ks. arcydiakona Józefa Matusiaka przyjął w skład kleru Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz mianował go nadetatowym w katedrze pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu.

Cofnij