Dekret nr 50/2018/A Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Dodano: 29.09.2018

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr 50/2018/A mianował ks. mitrata Stanisława Stracha Administratorem Punktu Duszpasterskiego p.w. Poczajowskiej Ikony Bogurodzicy w Opolu, przy placu Adama Mickiewicza 1.

Cofnij