Dekret Nr 43/2021/A Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Dodano: 27.09.2021

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr 43/2021/A mianuje ks. prot. Grzegorza Cebulskiego proboszczem Parafii Prawosławnej pw. Archanioła Michała w Sokołowsku, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich dotychczasowych funkcji i obowiązków z dniem 21 września 2021r.

Cofnij