Dekret nr 46/2018/A Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Dodano: 29.09.2018

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr 46/2018/A mianował ks. mgr. Mariusza Kiślaka Dyrektorem Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

Cofnij