Katedra prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu

photo

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW WIELKIEGO TYGODNIA - РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

ks. Jerzy Szczur, 08.04.2023

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW WIELKIEGO TYGODNIA

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa:

8.00 – Nabożeństwo Godzin i czytanie Ewangelii wg Jana, Wieczernia, Liturgia
Uprzednio Poświęconych Darów

17.00 - Jutrznia

Wielki Czwartek – Wspomnienie Mistycznej Wieczerzy:

8.00 – Boska Liturgia

17.00 - Jutrznia Wielkiego Piątku – 12 Ewangelii Męki Pańskiej

Wielki Piątek:

8.00 – Nabożeństwo Godzin

14.00 – Wieczernia z wyniesieniem Płaszczanicy

18.00 - Jutrznia z obrzędem pogrzebu Chrystusa

Wielka Sobota:

8.00 – Boska Liturgia

12.00-21.00 – Oświęcanie święconek


РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Великий Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда:

8.00 – Часы, чтение Евангелия от Иоанна,Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 – Утреня

Великий Четверг – Воспоминание Тайной Вечери:

8.00 – Литургия

17.00 - Утреня Великой Пятницы – 12 Страстных Евангелий

Великая Пятница:

8.00 - Часы

14.00 - Вечерня с выносом Плащаницы

18.00 - Утреня с чинон погребения

Великая Суббота:

8.00 - Литургия / Освящение хлеба и вина

12.00-21.00 – Освящение Пасок

Cofnij