Uwaga VII Cieplickie Spotkanie Familijne zostało ODWOŁANE

ks. Igor Habura

Informujemy, że planowane w dniach 03-05.12.2021 Cieplickie Spotkanie Familijne z powodów niezależnych od organizatorów zostało odwołane.

Cofnij