Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego w sprawie remontu Cerkwi w Oleśnicy

ks. Jerzy Szczur

Parafia Prawosławna w Oleśnicy informuje, że zostało rozstrzygnięte Postępowanie ofertowe w sprawie remontu murów ceglanych oraz dekoracji sgraffitowych elewacji cerkwi. Zostały złożone 3 oferty: Empora Konserwacja Zabytków Sp. z o.o. Wrocław - oferta złożona po wyznaczonym terminie; Antiqa Konserwacja Dzieł Sztuki Wit Podczerwiński - oferta złożona po wyznaczonym terminie; Neogotyk Sp. z o. o., - który złożył w terminie ofertę na kwotę 1 236 277,94 zł. Oferta Neogotyk Sp. z o.o. została wybrana do realizacji zadania.

Cofnij